Kovelan traktori- ja maatalouskonemuseo sekä kartanomuseo

Ykköstien varrella (Valtatie 110) Helsingin ja Turun puolivälissä sijaitsee Kovelan kartanon traktori- ja maatalouskonemuseo.

Nykyisessä päärakennuksessa, joka on vuodelta 1924 toimii kartanomuseo.

Tilaa viljeltiin jo 1500-luvulla. Kun tilalla luovuttiin karjanhoidosta vuonna 1975, navetta tyhjeni. Navetan kahteen  kerrokseen alettiin kerätä maatilan töiden helpottamiseksi kehitettyjen koneiden ja laitteiden  kokoelmaa.

Koko perheen käyntikohteiksi soveltuvat traktori- ja maatalouskonemuseo sekä kartanomuseo kertovat opettavaisella tavalla suomalaisen talonpojan työtapojen  muuttumisesta vuosikymmenten saatossa.

Kuka ei vanhaa tunne,
ei uuttakaan ymmärrä